SMLUVNÍ ODMĚNA

Právní služby poskytuji za smluvní odměnu, samozřejmě vždy po projednání a odsouhlasení klientem. Způsoby odměny jsou stanoveny zákonem o advokacii a stavovskými předpisy České advokátní komory. Nejsem plátce DPH, takže zde uvedená hodinová sazba je konečná a cena za advokátní úschovu je konečná.

1. Odměna hodinová ve výši 2.000,- Kč za jednu hodinu právní služby

Hodinovou odměnu používám nejčastěji, a to zejména při účtování odměny za jednorázovou právní konzultaci, případně při účtování odměny v případech, kdy nelze předem rozsáhlost případu stanovit. Typickým příkladem je zastoupení v přestupkovém nebo v trestním řízení.

2. Odměna úkonová za určitý úkon právní služby

Odměnu úkonovou používám v případě, kdy klient požaduje určitou právní službu, jejíž rozsah lze předem přibližně ohraničit. Využívám ji zejména v případech sepisu konkrétních smluv, například u sepisu darovací smlouvy.

3. Pevně stanovená odměna za vyřízení celého případu

Předem stanovenou odměnu za vyřešení celého případu využívám zejména při zastupování v rozvodovém řízení nebo při zakládání společenství vlastníků jednotek.

4. Paušální odměna

Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří pravidelně a stabilně využívají mých služeb. Klient v takovém případě platí každý měsíc určitou neměnnou částku, a to bez ohledu na množství a rozsah poskytnutých služeb. Je vhodná především pro podnikatele, kteří využívají právní služby pravidelně.

5. Další náklady

K odměnám se připočítává cestovné a náhrada za ztrátu času stráveného na cestě, a to zejména při cestě na soudní jednání a zpět, pokud se jedná o úkony mimo území města Brna.

Některé úkony právní služby vyžadují dále vynaložení soudních poplatků (žaloby, odvolání), správních poplatků (podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí) nebo notářských poplatků (notářský zápis s uznáním dluhu a svolením k přímé vykonatelnosti, předmanželská smlouva, závěť).

6. Cena za advokátní úschovu

Cena za advokátní úschovu je závislá na výši uschované částky, a to v rozmezí od 6.000,- Kč do 15.000,- Kč. Při úschově cenných papírů a jiných cenností je účtována odměna smluvní.

MIMOSMLUVNÍ ODMĚNA

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.