PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Prodáváte, kupujete nebo pronajímáte dům či byt? Máte sami zájem o nájem domu či bytu? Měli byste rádi ošetřeno, aby smlouva byla vyvážená a férová pro obě strany? Obáváte se rizik, které se mohou ve smlouvě skrývat? Abyste předešli nepříjemným překvapením a případným sporům, vysvětlím vám vaše práva a povinnosti, poradím vám, jaké záruky do smluv vložit a upozorním vás na možná rizika. Také vás zastoupím při jednání s katastrálním úřadem tak, aby obchod proběhl rychle a v pořádku.

Samozřejmě je u mě možné sjednat advokátní úschovu peněz a listin tak, aby celá transakce byla co nejvíce bezpečná.

Připravím pro vás a zreviduji jakékoli další smlouvy a právní dokumenty, týkající se nemovitých věcí. Založím pro vás společenství vlastníků jednotek, vypořádám vaše podílové spoluvlastnictví, budu za vás reklamovat váš nový byt či dům nebo ve vašem domě vymezím nové bytové či nebytové jednotky. Konkrétně provádím:

 • kompletní proces převodu nemovitostí,
 • nájem bytu a nebytových prostor (sepis a kontrola nájemní smlouvy, sepis výpovědi z nájmu, obrana proti výpovědi z nájmu, právní servis při vyklizení bytu a nebytových prostor po skončení nájmu, vymáhání nedoplatků z vyúčtování energií a služeb, vymáhání vratné kauce),
 • sepis kupní, směnné či darovací smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí,
 • advokátní úschova peněz a listin sloužící k zajištění kupní ceny,
 • sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
 • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem,
 • ověření podpisu na smlouvách,
 • sepis či revize dokumentace týkající se nemovitostí (nájemní smlouvy, výpovědi nájemních smluv, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitostem apod.),
 • sepis prohlášení vlastníka,
 • založení společenství vlastníků jednotek a převod bytových jednotek do osobního vlastnictví,
 • sepis smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • zastoupení ve sporu o vypořádání podílového spoluvlastnictví před soudem,
 • sepis smlouvy o výstavbě,
 • zastoupení ve sporech o dlužné nájemné a úhrady za služby.

Potřebujete poradit nebo podat pomocnou ruku?
Kontaktujte mě, ráda vám pomohu.