RODINNÉ PRÁVO

Zvažujete rozvod a rádi byste si vyjasnili, jak rozvod probíhá? Jste již rozhodnuti pro rozvod a potřebujete právní pomoc v rozvodovém řízení? Ráda vám vysvětlím druhy rozvodů, společně probereme průběh rozvodového řízení a všechny možnosti řešení. Sepíšu pro vás návrh na rozvod manželství a zastoupím vás v rozvodovém řízení před soudem. 

Máte ve společném jmění manželů majetek či závazky, které bude třeba vypořádat? Vnesli jste ze svého výlučného vlastnictví peníze či hodnoty do společného majetku a máte zájem své vnosy vypořádat? Nebo naopak manžel/manželka investoval/a společné peníze do svého výlučného majetku a tyto investice požadujete zohlednit při vypořádání? Jste již s manželem/manželkou dohodnuti na způsobu vypořádání a potřebujete pomoct se sepisem příslušné smlouvy? Ráda vám poskytnu právní poradenství, navrhnu možné varianty vypořádání společného jmění manželů, zastoupím vás při jednání s manželem/manželkou a právním zástupcem, připravím pro vás návrh smlouvy o vypořádání vzájemných práv, bydlení a výživného pro smluvený rozvod. Pokud jste již rozvedeni, připravím pro vás smlouvu o vypořádání společného jmění manželů, žalobu o vypořádání společného jmění manželů a zastoupím vás při jednání s protistranou a při soudním řízení. 

Čeká vás opatrovnické řízení ohledně péče a výživného k vašemu nezletilému dítěti? Potřebujete pomoci při jednání s druhým rodičem anebo zastoupit v opatrovnickém řízení? Ráda s vámi proberu vaši životní situaci, poradím vám ohledně variant péče o dítě (výlučná péče, střídavá péče rovnoměrná, střídavá péče nerovnoměrná, společná péče), styku dítěte s rodičem, předávání dítěte druhému rodiči, stanovení spravedlivého a přiměřeného výživného, snížení či zvýšení výživného, apod. Připravím pro vás potřebné návrhy pro opatrovnický soud a případně dohodu rodičů. Zastoupím vás při jednání s druhým rodičem a také v opatrovnickém řízení před opatrovnickým soudem.

Právní pomoc samozřejmě poskytuji i v případě rozchodu nesezdaného páru. I nesezdaní partneři potřebují právní pomoc ohledně vypořádání podílového spoluvlastnictví, vnosů a investic a také ohledně péče, výživného a styku k nezletilému dítěti.

Potřebujete v tomto citlivém tématu pomoci z právního hlediska?
Kontaktujte mě, ráda vám pomohu.

Právní pomoc při rozvodu manželství. Beáta Koukalová, advokátní kancelář v Brně.