DALŠÍ PRÁVNÍ OBLASTI

Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? Pronajímáte dům či byt? Přečtěte si, jak vám v oblasti práva nemovitostí mohu pomoci.

Zajímají vás otázky rozvodu, společného jmění manželů a péče o děti? Podívejte se, co všechno vám v oblasti rodinného práva mohu nabídnout.

Půjčili jste peníze a dlužník odmítá zaplatit? Společnými silami uděláme vše pro to, abyste získali své finance zpět.

Rozhodli jste že, že poskytnete půjčku nebo úvěr a svou pohledávku chcete mít co nejlépe zajištěnou? Připravím pro vás příslušné dokumenty, aby šance na vydobytí pohledávky byla co největší.

Hrozí vám trestní stíhání nebo jste již byli obviněni z trestného činu? Státní zástupce na vás již podal obžalobu? Převezmu vaši obhajobu a společně projdeme trestním řízením tak, aby došlo ke zproštění viny, k vyřízení věci odklonem nebo uložení co nejmírnějšího trestu. 

Dopustil se vůči vám někdo trestného činu a způsobil vám tím škodu, nebo vám ublížil na zdraví? Uplatním za vás nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy, zastoupím vás před soudem a vaše zájmy budu hájit po celé trestní řízení.

Koupili jste vozidlo nebo jinou věc a ta nyní vykazuje vady? Sepíši za vás reklamaci a budu za vás vymáhat slevu z kupní ceny, vrácení věci či její opravu.

Dodali jste bezvadné dílo, ale objednatel přesto požaduje opravu věci? Odmítá za dílo zaplatit? Společně zvolíme vhodnou strategii obrany, zahájíme vymáhání dlužné ceny za dílo a proti požadavkům na opravu věci či vrácení ceny za dílo se budeme aktivně bránit. Konkrétně provádím:

Půjčky, úvěry a vymáhání pohledávek

 • sepis smluv o zápůjčce a úvěrových smluv,
 • zajištění pohledávek – sepis zástavních smluv, ručitelských prohlášení, smluv o zajišťovacím převodu práva a směnek,
 • sepis splátkových kalendářů, dohod o narovnání, uznání dluhu,
 • vymáhání pohledávek,
 • zastoupení v soudním a exekučním řízení.

Občanské právo

 • řešení reklamací nemovitých věcí a movitých věcí (zejména vozidel),
 • spory ze smlouvy o dílo (nezaplacené faktury, vady díla),
 • vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy,
 • zastoupení v soudním a exekučním řízení,
 • zakládání spolků (založení spolku, příprava stanov, pozvánky na schůzi, zápisu z ustavující schůze, zajištění zápisu spolku do veřejného rejstříku),
 • dědictví (konzultace ohledně pořízení pro případ smrti, zastupování dědiců v dědickém řízení u notáře, sjednávání dohody dědiců apod.).

Pracovní právo

 • sepis a revize pracovních smluv,
 • vymáhání dlužné mzdy,
 • sepis dohody o rozvázání pracovního poměru,
 • sepis výpovědí z pracovního poměru, sepis okamžitého zrušení pracovního poměru,
 • sepis žalob a zastupování před soudem o neplatnost výpovědi a o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru,
 • zastupování při sporech o náhradu škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech zaměstnanců.

Potřebujete poradit nebo podat pomocnou ruku?
Kontaktujte mě, ráda vám pomohu.