O mně

Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Magisterské studium jsem úspěšně dokončila v květnu roku 2013. Od téhož roku jsem působila jako advokátní koncipientka. V září 2016 jsem složila rigorózní zkoušku a byl mi udělen titul JUDr. V únoru 2017 po tříleté praxi advokátní koncipientky v advokátních kancelářích Mgr. Vlastimila Šipla, advokáta a Mgr. Ing. Jiřího Hory, advokáta jsem úspěšně složila advokátní zkoušku a od 1. 5. 2017 vedu vlastní advokátní praxi jako samostatná advokátka. Úzce spolupracuji s advokátními kancelářemi Mgr. Ing. Jiřího Hory, advokáta, Mgr. Vlastimila Šipla, advokáta a Mgr. Marty Ptáčkové, advokátky.