Ceník

Smluvní odměna

Právní služby poskytuji za smluvní odměnu. Způsoby odměny jsou stanoveny zákonem o advokacii a stavovskými předpisy České advokátní komory. Právní služby poskytuji za následující druhy odměn, vždy samozřejmě po projednání a odsouhlasení klientem.

1. Odměna hodinová ve výši 1.500,-Kč až 2.500,-Kč za jednu hodinu právní služby

Hodinovou odměnu používám zejména při účtování odměny za jednorázovou právní konzultaci, případně při účtování odměny v případech, kdy nelze předem rozsáhlost případu stanovit.

2. Odměna úkonová za určitý úkon právní služby

Odměnu úkonovou používám v případě, kdy klient požaduje určitou právní službu, jejíž rozsah lze předem přibližně ohraničit. Využívám ji zejména v případech sepisu konkrétních smluv.

3. Pevně stanovená odměna za vyřízení celého případu

Paušální odměnu, tj. předem stanovenou odměnu za vyřešení celého případu, využívám zejména při zastupování v rozvodovém řízení nebo při zakládání společnosti.

4. Paušální odměna

Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří pravidelně a stabilně využívají mých služeb. V případě, že je sjednána paušální odměna, poskytuji klientovi právní služby bez ohledu na jejich rozsah. Je vhodná především pro obchodní společnosti a podnikatele. Platby paušální odměny jsou prováděny za určité časové období, zpravidla se jedná  období jednoho měsíce.

4. Další náklady

K odměnám po předchozí dohodě s klientem může být připočítáváno cestovné  a náhrada za ztrátu času stráveného na cestě, a to zejména při cestě na soudní jednání a zpět, pokud se jedná o úkony mimo území města Brna.

Některé úkony právní služby vyžadují dále vynaložení soudních poplatků (žaloby, odvolání), správních poplatků (stavební povolení, živnostenská oprávnění) nebo notářských poplatků (založení společnosti, předmanželská smlouva, závěť, dědická smlouva).

5. Cena za advokátní úschovu

Cena za advokátní úschovu je závislá na výši uschované částky, a to v rozmezí od 3.500,-Kč do 5.500,-Kč. Při úschově cenných papírů a jiných cenností je účtována odměna smluvní.

Nejsem plátce DPH, takže zde uvedené ceny jsou konečné.

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>